Menu

Garantieverklaring monitorbeugels

Algemeen

Onze monitorbeugels worden met zorg geproduceerd, getest en verpakt. Mocht een monitorbeugel toch gebreken vertonen, dan valt dit onder de extra garantie van DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ("DURABLE"). Daarnaast hebt u onbeperkt recht op uw wettelijke garantierechten.

I. Materiële werkingssfeer

Deze garantie geldt uitsluitend voor de volgende DURABLE producten:

508323    Monitor beugel met arm voor 1 scherm, bureaubevestiging met klem
508423    Monitor beugel met arm voor 1 scherm, bureaubevestiging met bladdoorvoer
508523    Monitor beugel voor 2 schermen, bureaubevestiging met klem
508623    Monitor beugel voor 2 schermen, bureaubevestiging met bladdoorvoer
508723    Monitor beugel voor 1 scherm en 1 tablet, bureaubevestiging met klem
508823    Monitor beugel voor 1 scherm en 1 tablet, bureaubevestiging met bladdoorvoer
508923    Monitor beugel voor 1 scherm, muurbevestiging
509023    Monitor beugel met arm voor 1  scherm, muurbevestiging

II. Geografisch toepassingsgebied

De garantie is uitsluitend van toepassing binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en geldt daarom alleen voor monitorbeugels die binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn aangekocht.

III.  Voorwerp van de garantie

1. DURABLE geeft haar klanten van monitorbeugels naast de wettelijke garantie een fabrieksgarantie op de volledige werking van deze artikelen.

2. De duur van deze fabrieksgarantie bedraagt 10 jaar vanaf de datum van aankoop (kassabon of factuur).

3. Binnen de garantieperiode zullen wij de artikelen die niet meer functioneren zoals gespecificeerd door DURABLE naar eigen inzicht repareren of vervangen.

4. Vervangen monitorbeugels of onderdelen daarvan worden eigendom van DURABLE.

5. Verstrekte garantieservices verlengen de garantieperiode niet en leiden niet tot een nieuwe garantieperiode.

6. Garantieclaims moeten onmiddellijk na het vaststellen van het defect bij DURABLE worden ingediend.

7. De afwikkeling van de garantie verloopt uitsluitend via DURABLE. Derden zijn in beginsel niet bevoegd om namens DURABLE verklaringen af te leggen in het kader van deze garantie.


IV. Afhandeling van de garantie

1. Garantieclaims moeten onmiddellijk na het vaststellen van het defect bij DURABLE worden ingediend.

2. Bewaar het aankoopbewijs voor de duur van de garantieperiode.

3. Contactgegevens voor garantieclaims:

Neem contact op met onze serviceafdeling

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Kundenservice (Klantenservice)
    Westfalenstr. 77-79
    58636 Iserlohn, Duitsland

    Mail    service@durable.de

    Tel.:    +49 (0)2371 / 662 - 343

4. Na overleg met onze serviceafdeling kunt u het betreffende artikel samen met het originele aankoopbewijs onder vermelding van het ontvangen retournummer naar het volgende adres sturen:

Retouradres:

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Distributionszentrum (Distributiecentrum)
    Grünlandweg 1-5
    58640 Iserlohn, Duitsland


V. Uitsluitingen van garantie

Niet onder de garantie valt schade die is veroorzaakt door:

•    verkeerd gebruik,
•    natuurlijke slijtage, overbelasting,
•    het gebruik van accessoires/uitbreidingen/aanbouwdelen en onderhoudsproducten die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd,
•    omgevingsinvloeden, zoals vocht, warmte of vuil,
•    het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
•    gebruik van geweld,
•    pogingen om het product zelf te repareren,
•    het retour zenden in een verpakking die niet geschikt is voor transport.


VI. Reikwijdte van de garantie

1. Bij defecte producten dient deze garantie als enig recht van verhaal tegenover DURABLE (met uitzondering van productaansprakelijkheidsclaims). DURABLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanvullende garanties die door verkooppartners aan eindklanten worden verleend of andere wettelijke of contractuele vorderingen, tenzij DURABLE een dergelijke verplichting uitdrukkelijk en schriftelijk op zich neemt.

2. De aansprakelijkheid van DURABLE beperkt zich tot de hierboven genoemde verplichtingen. Verdergaande garantieclaims, in het bijzonder claims die betrekking hebben op gevolgschade van defecten, indirecte schade en schade aan eigendommen, zijn in het kader van deze garantie uitgesloten, tenzij eventuele claims gebaseerd zijn op de aansprakelijkheid van de fabrikant op grond van dwingend recht.


VII. Aanvullende bepalingen

1. Wijzigingen van deze garantieverklaring zijn alleen schriftelijk mogelijk.

2. De afwikkeling van de garantie verloopt uitsluitend via DURABLE. Derden zijn in beginsel niet bevoegd om namens DURABLE verklaringen af te leggen in het kader van deze garantie.

3. Plaats van uitvoering en rechtsmacht voor alle geschillen die voortvloeien uit deze garantieverklaring is Iserlohn.

4. Het Duitse recht is van toepassing.