Menu

Privacybeleid

Versie: mei 2018

Inleiding

Onderstaand informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke en functionaris voor de gegevensbescherming

Verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn
Deutschland

Functionaris voor de gegevensbescherming van de verantwoordelijke
DURABLE NEDERLAND BV
Functionaris voor gegevensbescherming
Monierweg 3
7741 KV Coevorden
Nederland
E-mail: datenschutz@ durable.de

Gebruik van onze websites – algemeen

Algemene gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website
Indien u onze website enkel informatief bezoekt, dus wanneer u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons verstrekt, worden door ons uitsluitend de persoonsgegevens verzameld die via uw browser op onze server worden achtergelaten. Indien u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de hieronder vermelde gegevens. Deze zijn technisch vereist om u toegang te kunnen bieden tot onze website en om de stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen (rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 e.v. AVG):

Gegevens

Doel van de gegevensverwerking

Bewaartermijn

Het gebruikte besturingssysteemAnalyse van de apparatuur om een betere presentatie van de website te kunnen garanderenOnbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
Informatie over browsertype en de gebruikte versieAnalyse van de gebruikte browser om onze webpagina's hiervoor te optimaliserenOnbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
Internetprovider van de gebruikerAnalyse van de internetproviderOnbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
IP-adresInstandhouding van de werking van de site; bescherming tegen aanvallen.Onbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
Datum en tijd van het bezoek aan de websiteAnalyse van de gebruiksstatistiekenOnbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
Datum en tijd van het bezoek aan de website
Logfiles
Waarborging van de juiste werking van de website.Onbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
Eventueel merk en type smartphone, tablet of andere apparatuur van de gebruiker Analyse van merk en type mobiele eindapparatuur voor statistische doeleindenOnbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)
LogfilesWaarborging van de juiste werking van de websiteOnbeperkt (statistische gegevens over websitebezoekers bewaren)

Het verzamelen van gegevens die nodig zijn om de website te kunnen aanbieden evenals het bewaren van de gegevens in logfiles zijn voor de werking van de internetsite absoluut noodzakelijk. De gebruiker heeft daarom geen mogelijkheid om tegen het verzamelen van deze gegevens bezwaar te maken.

Cookies – algemene informatie
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser c.q. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een typische tekenvolgorde, waardoor een duidelijke identificatie van de browser bij een nieuw bezoek aan de website mogelijk is.

Cookies – verschillende soorten cookies
Technisch noodzakelijke cookies
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Bij enkele onderdelen van onze internetsite is het noodzakelijk dat de browser van een bezoeker ook na het verwisselen van pagina kan worden geïdentificeerd.

Naam van de cookie Doel van de gegevensverwerkingRechtsgrondslag voor de verwerkingBewaartermijn
SessiecookiesTechnische werking van de websiteGerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) Na afloop van elke sessie worden de gegevens gewist

Technisch noodzakelijke cookies zijn niet absoluut vereist om de website te kunnen weergeven. Enkele functies van de website, zoals het contactformulier enz., kunnen zonder deze cookies echter niet optimaal worden gebruikt. De gebruiker heeft daarom geen mogelijkheid om tegen het gebruik van deze cookies bezwaar te maken. Deactivering van deze cookies is aan de hand van instellingen in de betreffende browser mogelijk.

Cookies voor de bepaling van het bereik
Cookies ter bepaling van het bereik verzamelen informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld paginaweergaven of foutmeldingen. Met deze cookies wordt geen informatie opgeslagen waarmee de gebruiker geïdentificeerd kan worden. De verzamelde informatie wordt uitsluitend samengevoegd en dus anoniem geanalyseerd.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Het gebruik omvat de toepassing van Universal Analytics. Hierdoor is het mogelijk om aan gegevens, sessies en interacties op meerdere toestellen een pseudoniem gebruikers-ID toe te kennen en om op die manier de activiteiten van een gebruiker op meerdere toestellen te analyseren.
Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door deze cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de EU-lidstaten of in andere landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat via Google Analytics door uw browser wordt toegestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te maken en om aan de exploitant van de website andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en van het internet te kunnen aanbieden. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 sub f AVG. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikersidentificatie (bijv. User-ID) of reclame-ID's gelinkte gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten inactiviteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar zijn. Voor verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming zie www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. https://policies.google.com/?hl=nl.
U kunt de opslag van cookies door een bepaalde instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien het doorsturen van de gegevens die via de cookie worden verkregen en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de tools.google.com/dlpage/gaoptout Browser-Add-on te downloaden en te installeren. Opt-out cookies zorgen ervoor dat in de toekomst bij uw bezoek van deze website uw gegevens niet worden geregistreerd. Om de registratie via Universal Analytics op meerdere toestellen te voorkomen, dient u opt-out op alle gebruikte systemen in te stellen. Indien u hier klikt, wordt de opt-out cookie ingesteld: Google Analytics deactiveren.

Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om via ons e-mailadres of via het contactformulier contact met ons op te nemen. Indien u op een van deze manieren contact met ons opneemt, worden de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens automatisch opgeslagen. De opslag is alleen bedoeld voor de bewerking van uw aanvragen of om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

GegevensDoel van de gegevens-verwerkingRechtsgrondslag voor de verwerkingBewaartermijn
*Titel of aanspreekvormPersoonlijke aanhefAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
*VoornaamPersoonlijke aanhefAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
AchternaamPersoonlijke aanhefAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
Uw vraagAntwoord op uw vraagAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
E-mailadresAntwoord op uw vraagAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
*TelefoonnummerAntwoord op uw vraagAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
*BedrijfsnaamAntwoord op uw vraagAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot het doel is bereikt/einde bewijsplicht
* Vrijwillige informatie

Sollicitaties

U kunt uw sollicitatie voor een functie binnen ons bedrijf digitaal toesturen, bijvoorbeeld via e-mail. Uw gegevens worden uiteraard uitsluitend gebruikt om uw sollicitatie af te handelen en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Wij maken u erop attent dat onversleuteld verzonden e-mails niet beveiligd zijn tegen toegang door derden.
Indien u voor een bepaalde functie heeft gesolliciteerd en in de betreffende vacature reeds is voorzien of indien wij u voor een andere functie eveneens of misschien nog meer geschikt achten, zouden wij uw sollicitatie graag binnen ons bedrijf willen doorsturen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken wij u ons dit te laten weten.
Uw persoonsgegevens worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure meteen gewist c.q. maximaal na 6 maanden, indien u zich nadrukkelijk akkoord heeft verklaard met een langere bewaartermijn van uw gegevens of indien er een overeenkomst met u werd afgesloten. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub a, b en f AVG evenals § 26 BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming).

Toestemming voor direct marketing volgens artikel 7 lid 3 UWG
(Duitse Wet op de oneerlijke concurrentie)

Het e-mailadres dat bij aankoop van producten of van een dienst op onze website wordt verkregen, gebruiken wij voor direct marketing voor eigen en soortgelijke producten en/of diensten. Indien u geen direct mail meer wenst te ontvangen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres. Daartoe bevindt zich op elke nieuwsbrief een link. Ook kunt u ons een persoonlijk bericht sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens: per post: DURABLE HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG, Westfalenstraße 77 – 79, 58636 Iserlohn, Duitsland; per e-mail: durable@durable.de.

Gegevens

Doel van de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerkingBewaartermijn
E-mailadresAanspreektitel bij direct marketingMogelijkheid voor direct marketing volgens UWGTot herroeping

Gegevensverzameling bij gebruik van Durable garantie

U heeft op onze internetsite de mogelijkheid om bij aankoop van een Durable zichtpanelensysteem uw persoonsgegevens te registreren. Bij registratie ontvangt u een extra certificaat dat alle informatie bevat die in geval van garantieaanspraken noodzakelijk is. De gegevens worden via de betreffende invoersjabloon aan ons toegestuurd. De gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik bij ons opgeslagen.

GegevensDoel van de gegevens-verwerkingRechtsgrondslag voor de verwerkingBewaartermijn
E-mailadres Aanmaken van een klantenaccountAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
*TelefoonnummerBeantwoorden van vragenAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
Titel of aanspreekvormPersoonlijke aanhef Akkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
VoornaamPersoonlijke aanhef / opstellen van correcte facturen en bewijzen van geheven belastingenAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
AchternaamPersoonlijke aanhef / opstellen van correcte facturen en bewijzen van geheven belastingenAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)

Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
AdresPersoonlijke aanhef / opstellen van correcte facturen en bewijzen van geheven belastingenAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
BedrijfsadresPersoonlijke aanhef / opstellen van correcte facturen en bewijzen van geheven belastingenAkkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
ToepassingInterne statistische doeleinden Akkoord / gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub a en sub f AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
AankoopdatumBepaling van de garantietermijn Akkoord / totstandbrenging / uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
Plaats van aankoopInterne statistische doeleindenAkkoord / gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub a en sub f AVG)Tot beëindiging van de overeenkomst c.q. tot het einde van de bestaande bewaartermijnen
* Vrijwillige informatie

Gegevensverzameling bij gebruik van Duraprint

Via onze gratis online-service Duraprint heeft u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze tekst aan te brengen op bijvoorbeeld Durable-naamplaatjes, deurplaatjes, nietmachines, registers en zelfklevende producten. Voor het gebruik van Duraprint kunt u met vermelding van persoonsgegevens een gebruikersaccount aanmaken. Dit is echter niet absoluut vereist.
Om u de mogelijkheid te bieden het gebruikersprogramma Duraprint te gebruiken, moeten wij enkele gegevens van u verzamelen en opslaan. Hierbij betreft het uw naam, uw mailadres en uw wachtwoord (indien een gebruikersaccount wordt aangemaakt), de geschiedenis van uw interacties met het gebruikersprogramma, inclusief uw IP-adressen en het type van de door u gebruikte apparatuur en browser. Voor het overige wordt door ons alleen die informatie verzameld en opgeslagen die voor het gebruik van de betreffende dienst door u aan ons ter beschikking wordt gesteld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om het voor u mogelijk te maken onze dienst te gebruiken. Deze gegevens gebruiken wij vooral om bij het inloggen op uw gebruikersaccount een controle te kunnen uitvoeren, om toepassingsfuncties beschikbaar te stellen en om uw gebruikersaccount in het toepassingsprogramma te beheren.


Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b en punt f AVG. De verwerking van de gegevens vindt voor een deel plaats door een dienstverlener buiten de Europese Unie. Wij hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen en zijn bijbehorende contractuele standaardclausules van de EU met de ontvanger overeengekomen om een gepast niveau van gegevensbescherming te garanderen.
De gegevens worden door ons opgeslagen zolang u gebruik maakt van Duraprint ofwel totdat uw account wordt verwijderd. Daarna worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.

Het e-mailadres dat bij de registratie voor Duraprint wordt ingevoerd, gebruiken wij voor direct marketing voor eigen en soortgelijke producten en/of diensten, indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u geen direct mail meer wenst te ontvangen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres. Daartoe bevindt zich in elke nieuwsbrief een link.
Rechtsgrondslag voor de verwerking ten behoeve van direct marketing is art. 6 lid 1 punt a) AVG.Wij slaan de e-mailadressen op tot herroeping. Daarna worden de gegevens niet meer ten behoeve van direct marketing gebruikt en onmiddellijk verwijderd.

Social Media

Deze privacyverklaring geldt in principe alleen voor onze websites. Wij zijn echter eveneens aanwezig op social media. Klanten of geïnteresseerden die daar ook actief zijn, kunnen zo contact met ons opnemen of zich informeren over onze diensten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is daarmee in principe ons gerechtvaardigd belang bij effectieve communicatie met u overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG.

Gegevens die wij verkrijgen door onze aanwezigheid op social media, doordat gebruikers ons berichten sturen of op andere wijze via deze sociale netwerken met ons communiceren, verwerken wij overeenkomstig deze privacyverklaring.

Om deze platforms in staat te stellen hun diensten aan te bieden, worden normaal gesproken cookies op uw computer opgeslagen. Aanbieders van online content op deze platforms slaan gegevens ook regelmatig op voor doeleinden van marktonderzoek en reclame.  In verband hiermee worden cookies opgeslagen op de computers van gebruikers, om gebruiksprofielen op te stellen en op u afgestemde advertenties te plaatsen. Behalve session-cookies, die na het sluiten van uw browser weer worden verwijderd, worden vaak ook persistent-cookies gebruikt, die op uw computer blijven totdat ze verlopen of u deze verwijdert. In uw browser kunt u via de algemene instellingen bepalen of en welke cookies uw browser toestaat. Meer informatie over het doen van deze instellingen vindt u op:

Internet Explorer:
support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647
Safari:
support.apple.com/kb/ph21411
Opera:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


Facebook plaatst cookies naar eigen zeggen voor authentificatie, veiligheid, website- en productintegriteit, reclame en metingen, websitefuncties en -diensten, performance, analyse en onderzoek. Uitgebreide informatie over gebruik van cookies door Facebook vindt u op www.facebook.com/policies/cookies/.

Google (exploitant van YouTube) gebruikt cookies voor het opslaan van instellingen, voor veiligheidsdoeleinden, voor proces- en systeemfunctionaliteit, reclamedoeleinden, registratie en opslag van de sessiestatus en voor websiteanalyse. Meer informatie vindt u op
policies.google.com/technologies/types

Twitter gebruikt cookies naar eigen zeggen voor het personaliseren van de weergegeven content, als bescherming tegen spam-berichten en misbruik en om relevante advertenties te plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op
help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

Instagram plaatst cookies naar eigen zeggen om relevante content weer te geven, de gebruikerservaring te verbeteren en de gebruiker te beschermen. Bovendien verzamelt Instagram informatie over het gebruik van de website en slaat verstrekte gegevens en wijzigingen op. Bovendien wordt verzamelde informatie gebruikt voor reclamedoeleinden en tracking. Meer informatie hierover vindt u op
help.instagram.com/1896641480634370

LinkedIn gebruikt cookies voor authentificatie, veiligheid, voorkeuren en diensten van de gebruiker, reclame, logistiek, analyse en onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op
www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Xing gebruikt cookies om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, tracking om te voldoen aan de contractuele verplichtingen, om metingen te doen, reclame te optimaliseren en statistische kencijfers te bepalen. Meer informatie hierover vindt u op
privacy.xing.com/en/your-privacy

Als u ons bezoekt op een dergelijk social media platform, is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. De betreffende exploitant van het platform verplicht zich om de privacynormen van de EU in acht te nemen. Facebook, Google, Twitter en LinkedIn zijn bovendien gecertificeerd overeenkomstig het EU-US Privacy-Shield.

Facebook: www.privacyshield.gov/participant
Google: www.privacyshield.gov/participant
Twitter: www.privacyshield.gov/participant
LinkedIn: www.privacyshield.gov/participant

Indien u uw rechten als gebruiker wilt doen gelden, wijzen wij u erop dat u dit het meest effectief direct bij de exploitant van het betreffende platform kunt doen. Deze kan u het snelst informatie geven en maatregelen nemen, omdat hij toegang heeft tot de gegevens.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de betreffende exploitant van het platform vindt u op:
Facebook: www.facebook.com/policy.php
Google: policies.google.com/privacy
Instagram: help.instagram.com/519522125107875
Twitter: twitter.com/en/privacy
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: privacy.xing.com/en/privacy-policy

Algemene informatie

Doorgifte van gegevens
Voor zover uit deze privacyverklaring niet anders blijkt, zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna vermelde doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

Wij stellen uw persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden, indien:

•    u zich hiermee nadrukkelijk akkoord heeft verklaard,
•    deze beschikbaarstelling vereist is in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een overheersend, beschermenswaardig belang bij heeft dat uw gegevens niet aan derden beschikbaar worden gesteld,
•    wij wettelijk ertoe verplicht zijn om de gegevens beschikbaar te stellen, en
•    dit wettelijk is toegestaan en voor de uitvoering van de overeenkomst met u is vereist.

Verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG, dan blijkt het gerechtvaardigde belang over het algemeen uit het doel van de betreffende verwerking c.q. is het gerechtvaardigde belang inherent aan de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Rechten van de betrokken personen 
Elke betrokken persoon heeft het recht op informatie volgens art. 15 AVG, het recht op correctie volgens art. 16 AVG, het recht op verwijdering van de gegevens volgens art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art.18 AVG, het recht op bezwaar volgens art. 21 AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG.

Bezwaarmogelijkheid
U heeft bovendien het recht om bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Informatie over bezwaarmogelijkheden bij akkoordverklaring
U heeft altijd de mogelijkheid om uw akkoord voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. Dit geldt ook voor de herroeping van akkoordverklaringen die vóór 25 mei 2018, de datum van toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming, werden afgegeven. Wij maken u erop attent dat de herroeping uitsluitend voor de toekomst geldt. De herroeping geldt dus niet voor de verwerking van persoonsgegevens vóór de herroepingsdatum.

Gegevensbeveiliging
Wij hebben uitgebreide technische en bedrijfsmatige veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of toegang tot deze gegevens door onbevoegden. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen.

Links naar andere websites
Onze webpagina's kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders. Wij maken u erop attent dat deze privacyverklaring uitsluitend geldt voor de webpagina's van Durable. In hoeverre andere aanbieders de geldende bepalingen betreffende de gegevensbescherming naleven, onttrekt zich aan onze invloed en controle.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen met inachtneming van de geldende voorschriften betreffende de gegevensbescherming.