Duurzaam in alle bedrijfsafdelingen

Onze bewuste, verantwoordelijke aanpak is zichtbaar in alle gebieden van het bedrijf. Duurzaamheid begint bij productideeën. Om ons merk succesvol te laten zijn, moeten onze ontwerpen, materialen en productieprocessen langdurig gebruik en een circulaire economie bevorderen.


Wij moeten de processen in onze productie optimaliseren en aanvullende KPI's invoeren. Moderne normen voor afvalsortering zijn nu een vanzelfsprekendheid. Om maar een voorbeeld te geven: we recycleren meer van ons afval in de productie, en het percentage blijft bij DURABLE elk jaar stijgen. We concentreren ons er ook op onze machines op volle capaciteit te laten draaien om ons energieverbruik tot een minimum te beperken. Een deel van de energie die we gebruiken, wekken we zelf op. De zonnepanelen op de daken van onze gebouwen bestrijken een oppervlakte van meer dan 3.500 m2, en we zijn van plan om ze uit te breiden. Een deel van onze bedrijfswagens rijdt op elektriciteit. In 2019 hebben we fors geïnvesteerd in een nieuwe productievestiging in Kamen. Hier installeerden we state-of-the-art verlichting en verwarming. Energiezuinig, natuurlijk!

CO2-neutrale verzending

Een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot de klimaatverandering is de uitstoot van CO2. Het terugdringen van de uitstoot vergt grote inspanningen. Daarom is DURABLE een partnerschap aangegaan met het logistieke bedrijf GLS om ervoor te zorgen dat alle zendingen vanuit ons distributiecentrum CO2-neutraal zijn. We ondernemen verschillende stappen om onze uitstoot te verminderen en te compenseren - door elektrische voertuigen te gebruiken, bijvoorbeeld, maar ook door herbebossingsprojecten te sponsoren.

Van meet af aan streven wij naar een zo milieuvriendelijk mogelijk gebruik van verpakkingen en vermijden wij onnodig verpakkingsmateriaal. Onze focus ligt hierbij op het optimaliseren van onze aanpak en het gebruik van meer gerecyclede of recyclebare verpakkingsmaterialen.

Recyclage van elektronisch afval

Slechts enkele producten in het gamma van DURABLE werken op elektriciteit. Een daarvan is de LUCTRA LED verlichtingsreeks. Bij de ontwikkeling en productie van onze producten willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat afzonderlijke componenten gemakkelijk kunnen worden gescheiden. Op die manier kunnen klanten ze correct verwijderen en de afzonderlijke componenten op het einde van de levenscyclus van het product opnieuw gebruiken.

Kantoren: afval wordt teruggeleid in de kringloop

Duitsland produceert elk jaar miljoenen tonnen afval - zowel in het bedrijfsleven en de industrie als in kantoren. Tegenwoordig kan vrijwel al het afval worden gerecycleerd en terug in de economische kringloop worden gebracht. Maar daarvoor moeten de verschillende soorten afval wel zorgvuldig worden ingezameld en gesorteerd. Hier wordt het kringloopprincipe van onze economie gemodelleerd naar de recycling van stoffen die in de natuur plaatsvindt, door te trachten stoffen te recycleren voor hergebruik gedurende een zo lang mogelijke periode en op een manier die zowel ecologisch als sociaal zinvol is. Het komt er hier op aan ervoor te zorgen dat afval wordt ingezameld en gescheiden in verschillende groepen recycleerbare materialen. Dit is de manier waarop DURABLE wil werken. In al onze vestigingen verzamelen en sorteren wij ons afval in overeenstemming met de principes van de kringloopeconomie en de wet op afvalvermijding en -beheer. We proberen niet alleen de hoeveelheid afval die we produceren te verminderen, maar we sorteren ons afval ook consequent om papier, glas, metaal, kunststoffen en organisch afval te scheiden.